Rečnik


Rečnik novih reči

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

Deleted Items

  • фасцикла која чува брисане поруке

Entry link: Deleted Items

Drafts

  • фасцикла у коју се привремено смештају поруке

Entry link: Drafts

I

Inbox

  • фасцикла у коју се смештају примљене поруке

Entry link: Inbox

O

Outbox

  •  фасцикла у којој су поруке које чекају на ред да буду послате

Entry link: Outbox

S

Sent Items

  • фасцикла у којој су копије послатих порука

Entry link: Sent Items