Увод у електротехнику, рачунарство и мехатронику

1. Електротехника и професије у области електротехнике

Елекротехника  сада представља засебну научну дисциплину, која се бави проучавањем електричне струје.

Електротехнику можемо поделити на следеће целине:

- електроенергетика (бави се производњом, трансформацијом и преносом електричне енергије са једне локације на другу )

- електроника (бави се проучавањем и контролом протока електрона и електронских уређаја)

- електричне мреже (бави се  својствима и различитим елементима електричних мрежа, анализом проласка електричне енергије кроз водове)

- телекомуникације (бави преносом информација са једног места на друго)

- радиокомуникација ( бави се комуникацијом и преносом информација путем електромагнетних таласа)