Електротехнички материјали

1. Електротехнички материјали

Електротехнички материјали се користе за израду разних производа који свој рад заснивају на коришћењу електричне енергије.

Према примени и особинама поделили смо их на:

1. проводнике

2. полупроводнике

3. изолаторе

4. магнетне материјале