Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Електротехнички материјали

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 8. разред
Knjiga: Електротехнички материјали
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 2. March 2024., 21:18

1. Електротехнички материјали

Електротехнички материјали се користе за израду разних производа који свој рад заснивају на коришћењу електричне енергије.

Према примени и особинама поделили смо их на:

1. проводнике

2. полупроводнике

3. изолаторе

4. магнетне материјале2. Проводници

Проводници су материјали који добро проводе електричну енергију.

У прву групу проводника спадају материјали који најбоље проводе електричну енергију, метали велике проводности; бакар, алуминијум, сребро и злато.

Другу групу проводника чине метали ( платина, молибден, волфрам), неметали ( графит, електрографит, силицијум карбид) и легуре велике отпорности ( манганин, константан, цекас, кантал).

Трећу групу проводника чине суперпроводници. Суперпроводност је појава која се јавља код неких метала ( олово, алуминијум, кадмијум, волфрам и др.), легура, керамичких једињења са бакар- оксидом итд. код којих потпуно ишчезава електрична отпорност на довољно ниским температурама.

3. Полупроводници

То су материјали који се по вредности електричне отпорности налазе између проводника и изолатора. Ти материјали на собној температури нису проводници, већ променом спољашњих услова ( загревањем, деловањем светлости, електричног поља) или додавањем одређеног хемијског елемента могу да постану проводници.      

Најзначајнији полупроводници су силицијум, германијум и галијум арсенид. Полупроводници су основни материјал од кога се израђују елементи за израду рачунара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Изолатори

Изолатори су материјали који имају велику електричну отпорност. Могу бити чврсти, течни и гасовити.

Чврсти изолатори су гума, стакло, порцелан, поливинилхлорид, бакелит, силикон и др.

Течни изолатори су минерална исинтетичка уља.

Гасовити изолатори су ваздух, сумпорхексафлуорид- SF65. Магнетни материјали

Магнетни материјали имају способност да под одређеним условима привлаче гвоздене предмете. Задатак им је да у електричним уређајима створе стално или промењиво магнетно поље одговарајуће јачине. Магнетни материјали су гвожђе, кобалт, никл, легура гвожђа и никла, итд.

Електромагнет добијамо када формирамо намотај проводне изоловане жице и кроз њу пропустимо струју. Протицање електричне струје кроз проводник увек изазива стварање магнетног поља око њега.