Електротехнички материјали

5. Магнетни материјали

Магнетни материјали имају способност да под одређеним условима привлаче гвоздене предмете. Задатак им је да у електричним уређајима створе стално или промењиво магнетно поље одговарајуће јачине. Магнетни материјали су гвожђе, кобалт, никл, легура гвожђа и никла, итд.

Електромагнет добијамо када формирамо намотај проводне изоловане жице и кроз њу пропустимо струју. Протицање електричне струје кроз проводник увек изазива стварање магнетног поља око њега.