Електротехнички материјали

4. Изолатори

Изолатори су материјали који имају велику електричну отпорност. Могу бити чврсти, течни и гасовити.

Чврсти изолатори су гума, стакло, порцелан, поливинилхлорид, бакелит, силикон и др.

Течни изолатори су минерална исинтетичка уља.

Гасовити изолатори су ваздух, сумпорхексафлуорид- SF6