Електротехнички материјали

3. Полупроводници

То су материјали који се по вредности електричне отпорности налазе између проводника и изолатора. Ти материјали на собној температури нису проводници, већ променом спољашњих услова ( загревањем, деловањем светлости, електричног поља) или додавањем одређеног хемијског елемента могу да постану проводници.      

Најзначајнији полупроводници су силицијум, германијум и галијум арсенид. Полупроводници су основни материјал од кога се израђују елементи за израду рачунара.