Електротехнички материјали

2. Проводници

Проводници су материјали који добро проводе електричну енергију.

У прву групу проводника спадају материјали који најбоље проводе електричну енергију, метали велике проводности; бакар, алуминијум, сребро и злато.

Другу групу проводника чине метали ( платина, молибден, волфрам), неметали ( графит, електрографит, силицијум карбид) и легуре велике отпорности ( манганин, константан, цекас, кантал).

Трећу групу проводника чине суперпроводници. Суперпроводност је појава која се јавља код неких метала ( олово, алуминијум, кадмијум, волфрам и др.), легура, керамичких једињења са бакар- оксидом итд. код којих потпуно ишчезава електрична отпорност на довољно ниским температурама.