Primena računara

1. Praktična primena računara

Primena računara:


-u školama – koriste se u učionicama za obuku učenika, za učenje preko multimedijalnih sadržaja (zvuk, tekst, slika, animacija, video), u sekretarijatima škola za čuvanje raznih spiskova i drugih elektronskih dokumenata, za statističku obradu podataka, komunikaciju sa roditeljima…


-na fakultetima za razna istraživanja, za učenje na daljinu-elektronsko učenje


-primena računara u automobilskoj industriji – koriste se za projektovanje modela novih automobila i njihovih delova, za upravljanje automatizovanim procesima proizvodnje i kontrolu.


-u saobraćaju – koriste se za praćenje kretanja i bezbednosti vozila na drumovima i raskrsnicama, za centralno otključavanje i zaključavanje svih vrata,mernje i detekciju stanja vozila i eventualnih kvarova..


– u avio-kompanijama - kontrola leta i komunikacija sa pilotom,rezervacija i prodaja avionskih karata


– u granama teške industrije – koriste se za upravljanjem robotskom rukom,na poslovima opasnim za zdravlje čoveka (miniranje terena, rad sa bojnim otrovima,otrovnim gasovima,…)


-strugovi, glodalice kontrolišu se računarom.


-u dizajnu i pripremi za štampanje knjiga, novina.


-za snimanje zvuka u muzičkoj industriji,za pravljenje i montažu filmova..


-u medicini – koriste se za upravljanje skenerima, za slikanje rendgenskih snimaka, ultrazvučne preglede, za vođenje kartoteke i istorije bolesti…


-u arhitekturi i građevinarstvu – koriste se za projektovanje objekata, građevina i raznih prostora, izradi proračuna koji doprinose osiguranju kvaliteta izrade, sigurne gradnje i zaštite ljudske sredine.


-primena u toplanama, elektridistribuciji, gasovodima  za kontrolu i uptavljanje mašinama i procesima.


– u svakodnevnoj komunikaciji