Машине и уређаји у пољопривредној производњи

2. Специјалне машине

Специјалне машине и уређаји су намењени неким посебним пословима и задацима у пољопривреди и сточарству. Ту спадају: транспортери машине за калемљење, круњачи за кукуруз, млинови за сточну храну, машине за припремање силаже и концентрата, системи за наводњавање, уређаји за вештачку кишу, транспортна средства за превоз течности, хранилице, појилице, апарати за мужу крава, инкубатори за производњу пилића итд.