Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 6. разред основне школе
Knjiga: Машине и уређаји у пољопривредној производњи
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 3. December 2022., 06:57

1. Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Пољопривреду  смо поделили  на ратарство и сточарство. Ратарство је грана пољопривреде која обухвата производњу биљних култура потребних за исхрану људи.

Механизација има значајну улогу у повећању производње.

Пољопривредне машине смо поделили на погонске, помоћу којих се покрећу или вуку друге машине, прикључне, комбиноване и специјалне.

Погонске машине су машине  помоћу којих се покрећу или вуку друге машине.

Прикључне машине су машине помоћу којих се обрађује земља или обављају неки други послови, а покрећу се помоћу погонских машина.

Комбиноване машине су машине које истовремено обављају више радних операција, а најчешће се покрећу на сопствени погон.

Специјалне машине су машине за наводњавање земљишта, прскање воћа, транспорт производа .


2. Специјалне машине

Специјалне машине и уређаји су намењени неким посебним пословима и задацима у пољопривреди и сточарству. Ту спадају: транспортери машине за калемљење, круњачи за кукуруз, млинови за сточну храну, машине за припремање силаже и концентрата, системи за наводњавање, уређаји за вештачку кишу, транспортна средства за превоз течности, хранилице, појилице, апарати за мужу крава, инкубатори за производњу пилића итд.
3. Комбиноване машине

КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ

Комбајни за житарице истовремено жању, одвајају зрно од сламе и плеве и убацују га у џакове или сопствени бункер из кога се, помоћу цеви, пребацују у приколицу коју вуче трактор паралелно са комбајном, пакују и везују сламу.

Комбајни за кукуруз одвајају клип кукуруза од стабла, чисте га од комушине и круне. Зрна се пакују у џакове или смештају у бункер комбајна из кога се, помоћу цеви пребацују у приколице које вуче трактор паралелно са комбајном.


4. Прикључне машине

Прикључне машине су плугови, тањираче, дрљаче, сејалице, растурачи ђубрива, косачица, берачи кукуруза.

Плугови служе за орање земљишта које може бити плитко и дубоко.

plug 2

Тањираче служе за уситњавање земљишта.

tanjiracaДрљаче се користе за припрему земљишта за јесењу сетву после орања, где се уједно земљиште равна и отклања коров, разбија покорица код озимих усева и др.

drljaca

Сејалице се употребљавају за сејање житарица, трава, крмног биља, пасуља, грашка и других биљних култура.

sejalica

Растурачи ђубрива  су прикључне машине које служе да равномерно разбацују ђубриво по земљишту.

rasturaci djubriva

Косачица се користи за кошење траве.

kosilica

Берачи кукуруза могу бити прикључени за трактор или могу имати сопствени погон, и користе се за бербу кукуруза.

berac kukuruza


5. Погонске машине

Трактор је основна погонска машина у пољопривреди која служи за вучу и покретање прикључних машина и уређаја. За обраду мањих површина земље употребљава се мотокултиватор са одговарајућим прикључцима за орање и уситњавање земљишта, кошење траве, прскање воћа и вучу приколице.