Машине и уређаји у пољопривредној производњи

4. Прикључне машине

Прикључне машине су плугови, тањираче, дрљаче, сејалице, растурачи ђубрива, косачица, берачи кукуруза.

Плугови служе за орање земљишта које може бити плитко и дубоко.

plug 2

Тањираче служе за уситњавање земљишта.

tanjiracaДрљаче се користе за припрему земљишта за јесењу сетву после орања, где се уједно земљиште равна и отклања коров, разбија покорица код озимих усева и др.

drljaca

Сејалице се употребљавају за сејање житарица, трава, крмног биља, пасуља, грашка и других биљних култура.

sejalica

Растурачи ђубрива  су прикључне машине које служе да равномерно разбацују ђубриво по земљишту.

rasturaci djubriva

Косачица се користи за кошење траве.

kosilica

Берачи кукуруза могу бити прикључени за трактор или могу имати сопствени погон, и користе се за бербу кукуруза.

berac kukuruza