Машине и уређаји у пољопривредној производњи

5. Погонске машине

Трактор је основна погонска машина у пољопривреди која служи за вучу и покретање прикључних машина и уређаја. За обраду мањих површина земље употребљава се мотокултиватор са одговарајућим прикључцима за орање и уситњавање земљишта, кошење траве, прскање воћа и вучу приколице.