Servisi Interneta

1. Uvod

Internet se sastoji od mnoštva servisa ( usluga). Oni omogućavaju široku primenu Interneta , a neke od njih su:

- pretraga raznih informacija o bilo čemu što nas interesuje

- primanje i slanje elektronske pošte

- slušanje muzike i pregled raznih video materijala

- skidanje programa

- telefoniranje

- komunikacija preko društvenih mreža

- deljenje i prenos fajlova

- radio i tv program

- on line igranje

- video nadzor

- razne trgovinske i bankarske transkcije

- ćaskanje sa prijateljima

World Wide Web ( WWW) je najpopularniji servis interneta. To je sistem međusobno povezanih sadržaja kojima možemo pristupiti putem interneta. Sadržaji na vebu se prikazujuu obliku prezentacija koje se popularno nazivaju veb- sajtovi, koji se sastoje od više veb- stranica. Označene reči ili slike na veb-strani, na druge veb- strane ili na neke druge servise interneta, nazivaju se hiperlinkovi ili hiperveze.

Elektronska pošta je elektronski sistem razmene tekstualnih poruka i drugih sadržaja između korisnika interneta.

Razmena fajlova - prebacivanje fajlova sa udaljenog računara na naš računar nazivamo download, a obrnuto, prebacivanje sa fajlova sa našeg računara na udaljeni računar zovemo upload.