Tehničko crtanje u mašinstvu

2. Ortogonalna projekcija

Ortogonalna projekcija je projekcija kod koje se sve tačke projektuju  normalno na jednu ili više projekcijskih ravni.

Razlikujemo pogled sa prednje strane, pogled sa bočne strane  i pogled odozgo.