Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Tehničko crtanje u mašinstvu

Tehničko crtanje u mašinstvu

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техничко и информатичко образовање 7
Knjiga: Tehničko crtanje u mašinstvu
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Monday, 26. February 2024., 11:04

1. Tehnička dokumantacija u mašinstvu

Tehničko-tehnološka dokumentacija je dokumentacija potrebna za pripremu, organizovanje i praćenje proizvodnje u industriji. Postoje  dve grupe i to: administrativno-organizaciona dokumentacija i tehnička dokumentacija.

Administrativno-organizacioni dokumenti treba da obezbede efikasno i odgovorno organizovanje proizvidnje uz podelu zadataka, pripremu, praćenje i kontrolu proizvodnje.

Tehnička dokumentacija sadrži konkretne zadatke za proizvodnju nekog proizvoda, a jedan deo je grafičko-tehnička dokumentacija koju obično nazivamo tehnički crteži.

Pravila po kojima se crtaju tehnički crteži zovu se norme tehničkog crtanja ili standardi.

Svaki tehnički crtež mora biti jasan, uredan i tačan.

Tehnički crtež je osnovni dokument prema kojem se izrađuju i kontrolišu mašinski delovi  i sklopovi.

Svaki tehnički crtež treba da sadrži jasnu predstavu o obliku i dimenzijama predmeta, dozvoljena odstupanja mera i oblika, kvalitet obrađenosti površina, materijal, podatke o termičkoj obradi kao i druge podatke potrebne za izradu i kontrolu.

Tehničke crteže smo podelili prema načinu prikazivanja, prema nameni i načinu izrade.

Tehničke crteže prema nameni smo podelili na detaljne (radioničke) i sklopne (montažni).

Detaljni crtež prikazuje samo jedan predmet sa svim podacima prema kojima se predmet može izraditi.

Sklopni crtež pokazuje sastav i međusobnu povezanost   pojedinih delova, način sklapanja i veoma često se crtaju samo podsklopovi koji obuhvataju određene celine.

sklopni crtež

Tehničke crteže prema načinu izrade smo podelili na skicu, originalni crtež i kopiju.

 

2. Ortogonalna projekcija

Ortogonalna projekcija je projekcija kod koje se sve tačke projektuju  normalno na jednu ili više projekcijskih ravni.

Razlikujemo pogled sa prednje strane, pogled sa bočne strane  i pogled odozgo.

 

3. Kotiranje, preseci, uprošćavanja

Osnovni kotni elementi su: kotna linija, kotni broj, kotna strelica, pomoćna kotna linija.

-način ispisivanja kotnih brojeva:

način ispisivanja kota

Osnovna pravila kotiranja su:

   -glavne i pomoćne kotne linije se pišu tankim linijama

   -krajevi kotnih linija se završavaju strelicama

   -kotiranje treba izvesti tako da se kotne linije što manje ukraštaju

   -ako nema mesta za strelice mogu se koristiti tačke

   -za valjkaste predmete ispred broja se stavlja oznaka F, a za kotiranje

radijusa  ispred broja  se stavlja  oznaka  R

   -kotni broj se piše na sredini i iznad kotne linije

   – kada imamo radijus manji od 2,5 mm onda se centar ne naznačava

   -luk se kotira lučnom linijom

   -postojeće linije se ne smeju koristiti kao kotne linije

Kotiranje prečnika

Kotiranje poluprečnika

Kotiranje zaobljenja

Kotiranje kvadratnog preseka

Kotiranje tetive, luka i ugla

Kotiranje zakošenja

Kotiranje se izvodi na nekoliko načina:

-redno, paralelno, kombinovano i simetrično.

-redno kotiranje:

 

-paralelno kotiranje:

 -kombinovano kotiranje:

 

Preseke koristimo kada u unutrašnjosti tela postoje šupljine ili detalji koji se ne vide, a preseci se ostvaruju tako što se predmet preseče zamišljenom ravni preseka na mestu gde želimo da vidimo unutrašnjost. Položaj zamišljene ravni označava se linijom crta tačka crta, a spolja se nalazi debela linija, smer pogleda se označava strelicama uz koje se pišu velika slova A, B. Iznad preseka se napiše Presek A-A, presečeni deo se izšrafira linijama pod uglom 45o.

 

Uzdužni presek nastaje ako se predmet preseče zamišljenom ravni duž ose, a poprečni upravno na osu predmeta. Posebno je interesantan kod prikaza unutrašnjih otvora, useka i sl.

Kod osno simetričnih predmeta često se koristi četvrtinski presek Ona omogućava da se uoče detalji unutrašnjih otvora, rupa useka, prelaza i sl.


Zaokrenuti presek nastaje tako što se predmet preseče jednom ravni koja je nor­malna na osu, zatim zaokrene za 900 i šrafira ili se koristi izlomljeni pre­sek Na taj način može se uštede­ti posebna projekcija.

 Delimični presek koristi se kad treba razjasniti samo neki detalj. Presečen deo se šrafira i ograničava punom tankom linijom, izvučenom slobodnom rukom .

  Uprošćeno crtamo zupčanike, opruge, navoje kod vijaka i navrtki.

Da bi izbegli nepotrbno detaljisanje, ili  da se omogući jasniji prikaz i smanji broj projekcija, na mašinskim crtežima se vrše neka uprošćavanja. Uobičajena uprošćenja na mašinskim tehničkim crtežima rade se u sledećim situacijama :-umesto svih otvora crtaju se samo ose otvora-tela velike dužine  crtaju se  skraćivanjem stvarne dužine predmeta

-zupčanici  se  prikazuju kružnicama, punom osnom i isprekidanom linijom

 

- navoj na zavrtnjima, cevima, opruge se crtaju tankim linijama uz konturu dela sa navojem

 

Aksonomertijske projekcije su projekcije kod kojih vidimo sve tri dimenzije.

Postoje: dimetrija, izometrija, kosa projekcija, trimetrija.

Dimetrija je projekcija kod koje se bočne ivice se crtaju pod uglom od 42o i prednje ivice pod uglom od 7o, a bočne ivice se umanjuju za ½.

Izometrija je projekcija kod koje se i prednja i bočna ivica se crtaju pod uglom 30o i nema skraćivanja.

Jednostavan postupak konstrukcije elipse:

Kosa projekcija je projekcija kod koje se bočna ivica se crta pod uglom od 45o ili 60o i smanjuje se za 1/2 ili 1/3 stvarne dužine.

Trimetrija je projekcija svaka osa ima drugačiji nagib i skraćenje

 

4. Od ideje do realizacije

Od ideje do realizacije konstrukcije u mašinstvu prilično je dug put.
Ostvarenje nove zamisli prate sledeće faze:

-definisanje zadatka ,

-rešenje izvora energije,

-izbor kretnih, prenosnih i izvršnih mehanizama,

-rešenje upravljanja,

-komponovanje konstrukcije,

-rešavanje spoljnog oblika,

-montaža,

-ispitivanje konstrukcije modela,

- izrada završne tehničke dokumentacije