Energetika

Transformacija i štednja energije

Transformacija energije je proces pretvaranja energije iz jednog oblika u drugi. Ovaj proces se dešava sve vreme. Ljudi konzumiraju hranu, telo koristi hemijsku energiju u obliku hrane i pretvara je u mehaničku ili toplotnu energiju.
Motor u automobilu pretvara hemijsku energiju goriva i kiseonika u mehaničku energiju kretanja, sijalica pretvara električnu energiju u svetlosnu i itd.

oblici energije
Štednja energije

Štednjom energije pomažete da se sačuvaju prirodni resursi kao što su nafta, ugalj, gas, a samim tim ćete  smanjiti količinu zagađujućih materija u vazduhu i vodi.
Evo nekoliko postupaka koje možete i sami primeniti i na taj način uštedeti energiju:
1. Tokom dana koristite sunčevu svetlost za osvetljenje umesto da uključujete sijalice
2. Gasite svetlo u prostorijama u kojima niko ne boravi
3. Koristite uređaje sa manjim utroškom energije
4. Isključite kućne aparate iz struje kada ne rade
5. Koristite štedljive sijalice
6.Postavljajte izolacije na kuće i zgrade
7. Sadite drveće i žbunje