Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Energetika

energetika

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Energetika
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Friday, 23. February 2024., 14:08

Energija- pojam, značaj, oblici, izvori, vrste

Živimo u svetu energije. Sve što nas okružuje zasnovano je na korišćenju energije. Energija je potrebna svim živim bićima. Nama je potrebna da bi smo se mogli kretati. Energiju dobijamo od hrane koju uzimamo. Biljke dobijaju energiju od Sunčeve svetlosti, životinje jedu biljke ili druge životinje. Mašine dobijaju energiju sagorevanjem goriva (nafte, uglja, gasa i dr.).
Na planeti Zemlji je sve manje iskoristive energije.
Šta je energija?
Energija je sposobnost nekog tela da vrši rad.
Ljudi su hiljadama godina koristili energiju sopstvenih mišića. Kasnije su počeli pripitomljavati životinje s kojima su obavljali razne poslove: vuču kola, pluga, dizanje tereta, pokretanje primitivnih mašina i dr. Tek posle mnogo vremena čovek je otkrio i druge oblike energije. U prirodi postoji više oblika energije: hemijska, toplotna, mehanička, svetlosna, električna, nuklearna.


energijaenergija energija energijaIzvori energije

Zalihe nekih oblika energije se vremenom smanjuju, ne obnavljaju se , pa se nazivaju neobnovljivi izvori. Tu spadaju fosilna goriva (ugalj, nafta, plin). Ovi izvori pri korištenju tagađuju atmosferu.

Nekih oblika energije ima dovoljno jer im se zalihe vremenom ne smanjuju. Takvu energiju svrstavamo u obnovljive izvore , a to su: Sunce, voda, vetar, talasi, plima i oseka, toplota mora. Ove energije ima dovoljno, ali još uvek nema dovoljno svesti o neophodnosti njihove upotrebe.

Alternativni izvori energije su: solarna (toplotna energija Sunca), hidrogena(energija vode), biomasa i geotermalna energija.

alternativni izvori   neobnovljivi izvorineobnovljivi izvori energije

Transformacija i štednja energije

Transformacija energije je proces pretvaranja energije iz jednog oblika u drugi. Ovaj proces se dešava sve vreme. Ljudi konzumiraju hranu, telo koristi hemijsku energiju u obliku hrane i pretvara je u mehaničku ili toplotnu energiju.
Motor u automobilu pretvara hemijsku energiju goriva i kiseonika u mehaničku energiju kretanja, sijalica pretvara električnu energiju u svetlosnu i itd.

oblici energije
Štednja energije

Štednjom energije pomažete da se sačuvaju prirodni resursi kao što su nafta, ugalj, gas, a samim tim ćete  smanjiti količinu zagađujućih materija u vazduhu i vodi.
Evo nekoliko postupaka koje možete i sami primeniti i na taj način uštedeti energiju:
1. Tokom dana koristite sunčevu svetlost za osvetljenje umesto da uključujete sijalice
2. Gasite svetlo u prostorijama u kojima niko ne boravi
3. Koristite uređaje sa manjim utroškom energije
4. Isključite kućne aparate iz struje kada ne rade
5. Koristite štedljive sijalice
6.Postavljajte izolacije na kuće i zgrade
7. Sadite drveće i žbunje