Energetika

Izvori energije

Zalihe nekih oblika energije se vremenom smanjuju, ne obnavljaju se , pa se nazivaju neobnovljivi izvori. Tu spadaju fosilna goriva (ugalj, nafta, plin). Ovi izvori pri korištenju tagađuju atmosferu.

Nekih oblika energije ima dovoljno jer im se zalihe vremenom ne smanjuju. Takvu energiju svrstavamo u obnovljive izvore , a to su: Sunce, voda, vetar, talasi, plima i oseka, toplota mora. Ove energije ima dovoljno, ali još uvek nema dovoljno svesti o neophodnosti njihove upotrebe.

Alternativni izvori energije su: solarna (toplotna energija Sunca), hidrogena(energija vode), biomasa i geotermalna energija.

alternativni izvori   neobnovljivi izvorineobnovljivi izvori energije