Računarske mreže

4. Načini komunikacije između računara

Protokoli su pravila po kojima računari međusobno komuniciraju.

Prema načinu komunikacije računara unutar mreže razlikujemo dva oblika mreže: partnersku i klijent- server mrežu.

Partnerska ili peer to peer mreža podrazumeva da su svi računari jednakih prava u toj mreži. Svaki računar može da bude klijent, onaj koji traži informaciju i server, onaj koji daje informaciju. Ove mreže se najviše koriste za deljenje svih vrsta podataka, a najveću primenu ima kod manjeg broja računara.

ravnopravni računari


Mreža klijent- server u svom centru ima jedan računar koji se zove server i koji predstavlja srce mreže. Na njemu se nalaze svi podaci koje koriste ostali računari koji se nazivaju klijenti.

Klijent je obično aktivan korisnik, koji šalje zahteve i čeka dok se isti ne ispune, dok je server pasivan, čeka da dobije zahtev koji ispunjava i šalje korisniku. Server upravlja mrežom i na njemu se nalaze izvršni programi i svi podaci, pa zbog toga mora da ima tvrde diskove sa velikim kapacitetom.

mreža klijent- server