Računarske mreže

3. Kablovsko i bežično povezivanje

Računari unutar lokalnih i globalnih mreža mogu biti povezani kablovima ili bežično.

Kablovsko ili eternet povezivanje - zasniva se na povezivanju računara kablovima preko mrežnih uređaja. 

kablovsko povezivanje

Bežično povezivanje - za svaki računar je potrebna bežična mrežna kartica i odgovarajući mrežni uređaj. Ovakve mreže se moraju zaštiti od upada neželjenih posetioca šiframa i sigurnosnim podešavanjima.

bežično povezivanje