Računarske mreže

2. Kablovi i mrežni uređaji

Za povezivanje računara u mrežu koristimo dodatnu opremu koju čine kablovi, mrežne kartice i ostali mrežni uređaji.

Kablovi mogu biti: optički, koaksijalni, telefonski, UTP.

Najčešće se koriste UTP kablovi, koji se na oba kraja završavaju konektorima. Pri postavljanju kabla u konektor postoji tačan raspored raznobojnih žica koji se mora poštovati.

utp kabal

UTP kabal

Mrežne kartice se nalaze u kućištu računara i imaju izlaz sa njegove zadnje strane. Služe za povezivanje s mrežnim uređajima.

mrežna kartica

Kartice koje se povezuju kablovima nazivaju se eternet (ethernet) mrežne kartice. Rade na  brzinama 10 i 100 Mbps ili 1 Gbps. Bežične ili wireless kartice rade na različitim brzinama od 11 Mbps do 150 Mbps, brzina im zavisi od standarda kome pripadaju.

Mrežni uređaji su modem, hab, svič, ruter. Oni omogućavaju spajanje računarske mreže na Internet i protok podataka.

Modem je uređaj koji šalje i prima informacije. Postoje Dail-up, ADSL, kablovski i bežični modemi.

ADSL modem

ADSL modem

Hab prima signal, pojačava ga i šalje radnim stanicama ( umreženim računarima). Ima sve manju primenu , jer spada u red zastarelih uređaja. Sastoji se od više portova koji se koriste za povezivanje više od dva računara u računarsku mrežu. Sve što stigne od podataka na jedan od njegovih portova, hab prosleđuje svima u mreži. Svaki od računara proverava da li su podaci namenjeni njemu.

hab

Hab

Svič po izgledu podseća na hab, ali ima potpuno drugačiju ulogu u mreži. Svičem se kontrolišu podaci koji se prosleđuju određenom računaru ili mrežnom uređaju. Svič razlikuje uređaje koji su povezani na njega.

svič

Svič

Ruter povezuje uređaje u različitim zgradama, gradovima i na različitim kontinentima. Njegova funkcija je da za svaki " paket" podataka odredi putanju- rutu, kojom će se paket kretati i da ga prosledi onom ko je taj podatak tražio.

ruter

Bežični ruter