Култура становања у урбаним и руралним срединама

1. Култура становања у урбаним и руралним срединама

Становници који се претежно баве пољопривредом живе на селима,   а они који се баве трговином, занатством, индустријом, школством итд. живе у градским насељима.

Кућа или стан представљају основну јединицу која треба да задовољи основне потребе заједничог боравка чланова породице.

Стамбени простор се најлакше може испланирати на папиру, или коришћењем компјутерских програма.

Удобност становања утиче на физички и психички развој човека и породице, јер стан треба да пружа услове за неометан одмор, одржавање личне хигијене и чистоће стана, за лако припремање хране, рад, разоноду и др.

Једна од главних компонената удобности стана је функционални распоред просторија у односу на њихову намену и коришћење. У савременом стану разликујемо функционалне групе просторија:

– просториje за кретање  у стану. Улаз, предсобље и хол су делови стана који служе као баријера продирању буке, прашине или погледа у главне стамбене просторије. Предсобље обично служи за одлагање горње одеће и обуће.

– просторије за дневни боравак. Дневна соба  је најважнији део стана јер се у њој најдуже борави, а и госте у тој просторији обично примамо, тако да би она  требало да буде најбоље уређена и увек удешена.Намештај који се користи у дневној соби су: гарнитуре за седење, фотеље, комода за ТВ, полица за књиге, столови, итд. Користи се за одмарање, рад, примање посета, окупљење укућана, итд. Трепезарија је врло често у нашим условима у оквиру дневне собе, или у продуженом делу кухиње, мада је најбоље ако је засебна просторија. Овај простор служи за обедовање, па је опремљен столом и столицама.

– просторије за спавање. Спаваћа соба је место за одмор и спавање. Намештај чине кревети, ноћни ормарићи, тоалетни сто,  плакари.

– просторије за припремање хране и одлагање намирница. Кухиња је обавезна у сваком стану. У овој просторији се спрема храна па мора имати и водоводну, канализациону, и електричну инталацију. Кухињску опрему чине кухињски елементи, шпорет, фрижидер, замрзивач, машина за суђе, а водоводна инсталација се доводи до судопере.

– просторије за одржавање хигијене. Често је комбинована са тоалетом, а служи и као вешерај, односно просторија за прање рубља. Поред санитарија: каде, бидеа, WЦ шоље, опрема се и намештајем у виду полица, ормарића, огледалом итд.

– просторије за задовољавање осталих потреба укућана ( вешерница, котларница за грејање, гаража, поткровље, таван).

 

Етика становања подразумева понашање станара у стану, стамбеној згради, на улици и на другим јавним местима. Етика становања подразумева да увек будемо свесни да стамбене објекте делимо са другим људима, да не бацамо отпатке где стигнемо, да не правимо буку, слушамо прегласно музику, итд. Зато у стамбеним зградама где постоји више станова и станара постоје прописана правила понашања названа – кућни ред. Етика становања подразумева и одржавање чистоће и уређење околине у којој се живи.

Етика становања се у великој већини држава не учи, него регулише законом.

Уређење екстеријера

У насељима са породичним кућама уређење екстеријера састоји се од уређења дворишта, сађења украсног шибља, цвећа, древећа и сл.

У градским срединама, са високим стамбеним зградама, уређење екстеријера се састоји од уређења зелених површина и паркова.

Екстеријер чине и сви објекти који имају функцију да украсе околину објекта, разне стазе, скулптуре, фонтане и сл.