Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Култура становања у урбаним и руралним срединама

Kultura stanovanja

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 6. разред основне школе
Knjiga: Култура становања у урбаним и руралним срединама
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 20. August 2022., 03:47

1. Култура становања у урбаним и руралним срединама

Становници који се претежно баве пољопривредом живе на селима,   а они који се баве трговином, занатством, индустријом, школством итд. живе у градским насељима.

Кућа или стан представљају основну јединицу која треба да задовољи основне потребе заједничог боравка чланова породице.

Стамбени простор се најлакше може испланирати на папиру, или коришћењем компјутерских програма.

Удобност становања утиче на физички и психички развој човека и породице, јер стан треба да пружа услове за неометан одмор, одржавање личне хигијене и чистоће стана, за лако припремање хране, рад, разоноду и др.

Једна од главних компонената удобности стана је функционални распоред просторија у односу на њихову намену и коришћење. У савременом стану разликујемо функционалне групе просторија:

– просториje за кретање  у стану. Улаз, предсобље и хол су делови стана који служе као баријера продирању буке, прашине или погледа у главне стамбене просторије. Предсобље обично служи за одлагање горње одеће и обуће.

– просторије за дневни боравак. Дневна соба  је најважнији део стана јер се у њој најдуже борави, а и госте у тој просторији обично примамо, тако да би она  требало да буде најбоље уређена и увек удешена.Намештај који се користи у дневној соби су: гарнитуре за седење, фотеље, комода за ТВ, полица за књиге, столови, итд. Користи се за одмарање, рад, примање посета, окупљење укућана, итд. Трепезарија је врло често у нашим условима у оквиру дневне собе, или у продуженом делу кухиње, мада је најбоље ако је засебна просторија. Овај простор служи за обедовање, па је опремљен столом и столицама.

– просторије за спавање. Спаваћа соба је место за одмор и спавање. Намештај чине кревети, ноћни ормарићи, тоалетни сто,  плакари.

– просторије за припремање хране и одлагање намирница. Кухиња је обавезна у сваком стану. У овој просторији се спрема храна па мора имати и водоводну, канализациону, и електричну инталацију. Кухињску опрему чине кухињски елементи, шпорет, фрижидер, замрзивач, машина за суђе, а водоводна инсталација се доводи до судопере.

– просторије за одржавање хигијене. Често је комбинована са тоалетом, а служи и као вешерај, односно просторија за прање рубља. Поред санитарија: каде, бидеа, WЦ шоље, опрема се и намештајем у виду полица, ормарића, огледалом итд.

– просторије за задовољавање осталих потреба укућана ( вешерница, котларница за грејање, гаража, поткровље, таван).

 

Етика становања подразумева понашање станара у стану, стамбеној згради, на улици и на другим јавним местима. Етика становања подразумева да увек будемо свесни да стамбене објекте делимо са другим људима, да не бацамо отпатке где стигнемо, да не правимо буку, слушамо прегласно музику, итд. Зато у стамбеним зградама где постоји више станова и станара постоје прописана правила понашања названа – кућни ред. Етика становања подразумева и одржавање чистоће и уређење околине у којој се живи.

Етика становања се у великој већини држава не учи, него регулише законом.

Уређење екстеријера

У насељима са породичним кућама уређење екстеријера састоји се од уређења дворишта, сађења украсног шибља, цвећа, древећа и сл.

У градским срединама, са високим стамбеним зградама, уређење екстеријера се састоји од уређења зелених површина и паркова.

Екстеријер чине и сви објекти који имају функцију да украсе околину објекта, разне стазе, скулптуре, фонтане и сл.

 

2. Водоводна и каналализациона инсталација

Водовод служи за довођење чисте воде од изворишта до стамбене зграде и стана.
Водоводни систем делимо на: спољни и унутрашњи водовод.
Спољни водовод има следеће делове: захват воде (каптажа), црпне станице, уређаје за пречишћавање, за прикупљање воде у резервоаре, довод до насеља и развод по улицама.

dovod vode -šema

     Довод воде: 1. бунар; 2. пумпа; 3. систем за  филтрирање; 4. резервосар за воду; 5. мерни и регулациони уређаји; 6. цевовод; 7. потрошач

Унутрашњи (кућни) водовод има три главна дела: прикључак за уличну водоводну цев, увод у зграду и разводну мрежу по згради.

водоводна инсталација

Нека домаћинства снабдевају се водом из  бунара, помоћу хидрофора. То је заправо електрична (најчешће електромагнетна) хидраулична пумпа која црпи воду из бунара и даје јој притисак потребан за кретање кроз цеви навише. Овај систем често се комбинује са системом слободног пада воде.

У овом случају пумпа из бунара шаље воду у резрвоар на тавану одакле се она системом слободног пада расподељује до потрошача – славина.

Водоводну инсталацију чине цеви, цевни прикључци (спојнице, лукови, рачве, редуцири), цевни затварачи (славине, вентили и засуни) и потрошачи (бојлер, водокотлић, судопера, лавабо, туш, биде, када, итд).

Вода се у објекта доводи из уличне водоводне мреже преко шахта који се налази поред објекта.
У шахту се налази водомер – уређај за мерење потрошње воде у објекту.
У шахту је и главни вентил којим се може искључити довод воде за читав објекат.

 

vodovodni eleemenit

Водомер мери потрошњу воде у кубним метрима.

водомер

Водоводну инсталацију потребно је одржавати да би све добро функционисало.
Пре било какве поправке на водоводној инсталацији, неопходно је затворити главни вентил.
Замена гумице на славини је неопходна када славина почне да цури.
На вентилима и славинама се налазе гумице, које је лако заменити када се оштете.

vd

Код једноручних славина, мења се део који се зове мешач.

vd2

 

Кућна канализација поставља се ради одвођења употребљене и запрљане воде из санитарних уређаја. Кућна канализација има три основна дела: прикључак на уличну канализацију или септичку јаму, дворишну мрежу и унутрашњу кућну мрежу.

kanalizacija

Канализациона инсталација: 1. прикључак на градску канализацију; 2. мрежа одвођења спољашњих вода; 3. хоризонтална сабирна цев; 4. прикључна цев од санитарних уређаја; 5. хоризонтална сабирна цев; 6. вертикална сабирна цев; 8. озрачна цев

Сифон je водени затварач,  заправо обична намерно направљена кривина у канализационој инсталацији у којој се вода увек задржава, који спречава улазак непријатних мириса из канализације у стан. Мирисе спречава вода која се задржава у сифону и представља водени чеп.

Када се у сифону накупи прљавштина, отицање воде постаје отежано. Сифон се може једноставно очистити испуштањем накупљене прљавштине. Потребно је само одвити сифон, скинути га, испрати и вратити назад. После учвршћивања сифона, треба проверити да ли вода цури! У случају да вода цури, треб притегнути сифон мало јаче.

 

Најчешћи кварови на водоводно-канализационој инсталацији су запушавање сифона и цурење воде на славинама.

presek slavine.jpg