Tehnička sredstva u građevinarstvu

3. Mere zaštite pri izvođenju građevinskih objekata

Građevinski radnici dosta su ugroženi u toku rada na gradilištu jer rade na visinama i na skučenom prostoru, a izloženu su negativnim uticajima vremena (jako sunce, kiša, hladnoća, vetar i sl.)

To iziskuje izradu plana kolektivne i lične zaštite na radu što između ostalog podrazumeva:

- skele po kojima se radnici kreću i rade na visini moraju biti pravilno montirane i pouzdane;

- električne i vodovodne instalacije moraju biti bezbedne i zaštićene;

- radnici su obavezni da nose zaštitni šlem na glavi, odgovarajuću radnu odeću i obuću, zaštitne rukavice i po potrebi zaštitne naočare;

-zaštita radnika na zidarskim radovima podrazumeva zaštitu od pada sa visine

- dizalicama i radnim mašinama rukovode samo stručni ljudi.