Tehnička sredstva u građevinarstvu

1. Alati i mašine u građevinarstvu

Današnje građevinarstvo ne bi moglo da se zamisli bez građevinskih mašina koje zamenjuju ljudski rad, ubrzavaju izgradnju i poboljšavaju kvalitet gradnje.

Za izvođenje pojedinih građevinskih radova, pre svega zidanja manjih objekata (porodičnih kuća), koriste se ručni alati.

Današnje građevinarstvo ne bi moglo da se zamisli bez građevinskih mašina koje zamenjuju ljudski rad, ubrzavaju izgradnju i poboljšavaju kvalitet gradnje.

Za izvođenje pojedinih građevinskih radova, pre svega zidanja manjih objekata (porodičnih kuća), koriste se ručni alati.