Energetika u građevinarstvu

1. Energetika u građevinarstvu

Smanjivanje gubitaka toplote u stambenim objektima se postiže  toplotnim izolacijama zgrada i to izolacijom zidova, izolacijom krova i tavana, izolacijom podova i prozora,  održavanjem temperature u stanovima  od 18-22 oC. Ne povećavamo potrošnju goriva,   već treba da smanjimo gubitke energije.

Gubitke toplotne energije u stanu imamo na krovovima, zidovima, prozorima, podrumima, a takođe gubitke toplote imamo i kada provetravamo prostorije.