Energetika u građevinarstvu

6. Korišćenje sunčeve energije

Položaj zgrade je jedan od važnih činilaca koji utiču na štednju energije. Od orijentacije u odnosu na strane sveta zavisi koliko će prostorije u toku dana biti osunčane. Pošto osunčanje nije podjednako potrebno svim prostorijama, orijentacijom i postavljanjem zgrade mora se obezbediti da najpovoljnije i najduže prodiranje Sunčevih zraka bude u prostorijama za boravak i spavanje. Sporednim prostorijama će biti dovoljno i malo sunca u rano jutro ili kasno popodne.

 U građevinarstvu se primenom savremenih dostignuća iz oblasti korišćenja sunčeve energije može uštedeti dosta energije, ako se vodi računa o:

-položaju zgrade u odnosu na Sunce,

-obliku zgrade,

-okolini zgrade,

-ugradnji solarnih kolektora.

Pošto osunčenje nije isto u svim delovima zgrade treba voditi računa da zgrada bude postavljena tako da najosunčanije budu prostorije za boravak i spavanje.

Savremeno korišćenje solarne energije svodi se  na ugradnju kolektora koji se stavljaju na krovove kuća, a pomoću kojih se zagrejava voda koju koristimo kao toplu vodu i koristimo tu toplu vodu za grejanje. Često se ugrađuju i pumpe koje obezbeđuju cirkulaciju vode.