Energetika u građevinarstvu

2. Mere za racionalno korišćenje toplotne energije

Energetska kriza nas je navela da racionalno koristimo energiju, štedimo postojeću i da tragamo za novim izvorima energije. Velike nade se polažu na obnovljive izvore energije kao što su Sunce, vetar i voda.

Da u stanu bude jednaka toplota i u toku zime i u toku leta, se postiže izolovanjem zidova i to sa svih strana kao i sa krova.

Za izolaciju stambenih zgrada se koriste  staklena vuna, perlit, stiropor, staklo, pluta, trska i oni su slabi provodnici toplote.