Техника и технологија за 6. разред основне школе: All participants

Filters

Значај и развој грађевинарства

Forum Forum Forum

Workshop Workshop Постави свој задатак

Просторно и урбанистичко планирање

Forum Forum Форум

Култура становања у урбаним и руралним срединама

Forum Forum Форум

Quiz Quiz Тест ДВ

Техничко цртање у грађевинарству

Forum Forum Форум

Quiz Quiz CH

Quiz Quiz 6-2 Техничко цртање у грађевинарству

Врсте грађевинских објеката . Конструктивни елементи грађевинског објекта . Системи градње у грађевинарству.

Forum Forum Форум

Quiz Quiz Тест 1. и 2. теме

Информатичке технологије

Forum Forum Forum

Glossary Glossary Rečnik

Информатичке технологије

Forum Forum Forum

Glossary Glossary Nepoznate reči

Assignment Assignment Primer urađen u Envisioneer Express-u

Информатичке технологије

Forum Forum Forum

Assignment Assignment Pretraživanje Interneta

Glossary Glossary Rečnik novih pojmova

Građevinski materijali

Forum Forum Forum

Assignment Assignment Zadatak -materijal za pokrivanje

Energetika u građevinarstvu. Energetika u građevinarstvu. Mere za racionalno korišćenje toplotne energije u građevinarstvu, toplotna izolacija zgrade, korišćenje sunčeve energije

Forum Forum Forum

Glossary Glossary Rečnih novih pojmova

Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Quiz Quiz Тест 1

Quiz Quiz Test ML

Quiz Quiz Тест 6-1

Quiz Quiz Тест 6-3

Quiz Quiz Тест 6-2