Техника и технологија за 6. разред основне школе: Svi učesnici

Filteri

Значај и развој грађевинарства

Forum Forum Forum

Radionica Radionica Постави свој задатак

Просторно и урбанистичко планирање

Forum Forum Форум

Test Test Тест 3. теме

Култура становања у урбаним и руралним срединама

Forum Forum Форум

Test Test Тест мл

Техничко цртање у грађевинарству

Forum Forum Forum

Test Test тест техничко цртање у грађевинарству

Test Test CH

Vrste građevinskih objekata . Konstruktivni elementi građevinskog objekta . Sistemi gradnje u građevinarstvu.

Forum Forum Forum

Test Test Test 1. i 2. teme

Informatičke tehnologije

Forum Forum Forum

Rečnik Rečnik Rečnik

Informatičke tehnologije

Forum Forum Forum

Rečnik Rečnik Nepoznate reči

Zadatak Zadatak Primer urađen u Envisioneer Express-u

Informatičke tehnologije

Forum Forum Forum

Zadatak Zadatak Pretraživanje Interneta

Rečnik Rečnik Rečnik novih pojmova

Građevinski materijali

Forum Forum Forum

Zadatak Zadatak Zadatak -materijal za pokrivanje

Građevinski materijali

Forum Forum Forum 9. sedmice

Test Test test 1

Test Test test 2

Test Test test 3

Energetika u građevinarstvu. Energetika u građevinarstvu. Mere za racionalno korišćenje toplotne energije u građevinarstvu, toplotna izolacija zgrade, korišćenje sunčeve energije

Forum Forum Forum

Rečnik Rečnik Rečnih novih pojmova

Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Test Test Тест 1

Test Test Test ML