Техника и технологија за 6. разред основне школе: Svi učesnici

Filteri

Значај и развој грађевинарства

Forum Forum Forum

Radionica Radionica Постави свој задатак

Просторно и урбанистичко планирање

Forum Forum Форум

Култура становања у урбаним и руралним срединама

Forum Forum Форум

Test Test Тест ДВ

Саобраћајни системи

Forum Forum Форум

Test Test Test DV

Test Test ТестДВ2

Test Test тест 6-1

Test Test Тест 6-2

Test Test Тест 6-3

Техничко цртање у грађевинарству

Forum Forum Форум

Test Test CH

Test Test 6-2 Техничко цртање у грађевинарству

Врсте грађевинских објеката . Конструктивни елементи грађевинског објекта . Системи градње у грађевинарству.

Forum Forum Форум

Test Test Тест 1. и 2. теме

Информатичке технологије

Forum Forum Forum

Rečnik Rečnik Rečnik

Информатичке технологије

Forum Forum Forum

Rečnik Rečnik Nepoznate reči

Zadatak Zadatak Primer urađen u Envisioneer Express-u

Информатичке технологије

Forum Forum Forum

Zadatak Zadatak Pretraživanje Interneta

Rečnik Rečnik Rečnik novih pojmova

Građevinski materijali

Forum Forum Forum

Zadatak Zadatak Zadatak -materijal za pokrivanje

Energetika u građevinarstvu. Energetika u građevinarstvu. Mere za racionalno korišćenje toplotne energije u građevinarstvu, toplotna izolacija zgrade, korišćenje sunčeve energije

Forum Forum Forum

Rečnik Rečnik Rečnih novih pojmova

Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Test Test Тест 1

Test Test Test ML

Test Test Тест 6-1 школска 2023/24.

Test Test Тест 6-3 школска 2023/2024.

Test Test Тест 6-2 школска 2023/24.