Cilj ovog kursa je osposobljavanje za samostalno definisanje i korišćenje metoda, koje su neizostavni deo svakog programskog jezika i njihova primena je ključna za modularizaciju softvera.

Cilj ovog kursa je usvajanje pojmova klase i objekata, iz razloga što su fundamentalni kada se radi o objektno-orijentisanom programiranju. U skladu sa tim, u ovom predavanju se obraća posebna pažnja na detalje koncepta klase i njenog definisanja u Javi, kao i na potpuno razumevanje objekata i njihovog konstruisanja u programu.

Fokus ovog kursa je na projektovanju klasa i na utvrđivanju razlike između proceduralnog programiranja i objektno-orijentisanog programiranja. Biće vam predstavljene koristi koje nudi objektno-orijentisano programiranje i naučićete kako da ga efektivno koristite.

Cilj ovog kursa je da istakne moćno i veoma važno svojstvo objektno-orijentisanog programiranja, nasleđivanje, s obzirom da omogućava višestruku upotrebljivost softvera. Takođe detaljno je objašnjen pojmovi polimorfizma i dinamičkog povezivanja.

Cilj ovog kursa je da vas nauči kako da projektujete i koristite apstraktne klase, kao i da specifirate zajedničko ponašanje objekata upotrebom interfejsa.