Потребно је упознати се са правилима курса како би рад свим полазницима и модераторима био угоднији и квалитетнији!

ПРАВИЛА КУРСА  "МАТЕМТИКА-припрема''- за полагање МАЛЕ МАТУРЕ

Молимо Вас да детаљно прочитате  правила курса.

Циљеви курса:

-упознавање са наставом и  задацима из математике у новим условима хибридног и електронског учења,

-оспособљавање за израду, постављање и коришћење наставних садржаја из математике у припреми за МАЛУ МАТУРУ!

Курс је намењен осмацима.

Од полазника курса се, као предзнање, очекује основна рачунарска писменост: рад са документима и фасциклама у ОС, рад са уређивачем текста, елементарна обрада слика (промена величине слике), рад са прегледачем веб садржаја (Интернет експлорер, Фајерфокс или Гугл-кром) и електронском поштом. Потребно је да полазник има отворен налог електронске поште и да има могућност приступа Интернету 3-4 сата недељно током трајања курса.

 

Трајање курса 20 седмица

Активности

Онлајн активности распоређене су у 20 тема. Теме се отварају седмично. Како је основа оваквог вида учења сарадња са осталим учесницима курса, за успешно савладавање курса препоручујемо Вам да задатке једне теме урадите током седмице која је предвиђена за ту тему. На овај начин поштујете време и обавезе како других учесника у семинару, тако и модератора и обезбеђујете правовремену повратну информацију, али и преко потребну сарадњу са другим учесницима радећи на заједничким задацима током једне седмице..

За успешно савлађивање курса важно је да редовно савлађујете лекције, учествујете у раду форума и радите неопходне задатке, макар у минималном обиму пратећи динамику курса. Уколико сте незадовољни како сте урадили неки задатак (на креирању сопствених материјала) увек се можете вратити и дорадити га квалитетније. 

Лекције

При проучавању лекција могућа је индивидуализација учења. Полазник курса може лекцију проучавати дуже или краће  време и може једној лекцији приступати више пута.

За полазнике који желе да сазнају више и прошире своја знања понуђени су су додатни садржаји којима могу приступити путем линкова.

Тестови на мрежи

У току курса радићете више тестова. Питања на тесту се односе на изложену лекцију. Полазник сваком тесту може приступити када жели (под условом да је тест објављен, а тест се објављује у истој недељи када и лекција којој одговара.

 

Форуми

Учествовање на форумима је веома корисно за вршњачко учење и размену мишљења. Оно ће се бодовати током целог трајања курса. Бодује се квалитет одговора а не обим или учестаност..

Под активношћу учесника подразумева се одговарање на тему коју је поставио предавач, покретање нових тема, допуна лекција  и одговарање на питања својих колега. Важно је да полазник квалитетно, конструктивно и аргументовано дискутује о некој теми која је у вези са лекцијама курса. Од свих учесника форума се очекује да се придржавају правила лепог понашања на форумима, тј. да своје мишљење и ставове износе поткрепљене чињеницама, дискутују без увреда (чак и када се не слажу са претходно изнесеним мишљењима) и у тону који подстиче поверење и сарадњу међу свим полазницима, избегавају нејасне и неважне примедбе, своје мишљење обавезно сврстају под одговарајућу тему (нову или већ постојећу) да би омогућили селективно читање форума (према интересовањима полазника), доприносе конструктивној дискусији (добрим идејама, лепим понашањем које укључује и признавање сопствене грешке...), стану иза свог мишљења, попуне све податке у свом профилу да би остали полазници знали с ким дискутују, излажу своје мишљење у слободоумној дискусији не омаловажавајући мишљење других и др.

Не би требало да дужина поста (једне дискусије) на форуму  прелази 200 речи.

 

Изборни задаци

Повремено ће се појављивати изборни задаци за који се добијају "бонус поени" - ови задаци нису обавезни, али вам могу донети додатно знање, забаву, мотивацију и бонус поене - као надокнаду за неке пропуштене задатке, или једноставно желите да будете "ђак генерације" :)))

Најљубазније Вас молимо да поштујете рокове за активности које се оцењују како би од модератора добили правовремену повратну информацију и како би сви заједно извукли максималну добит од овог курса кроз сарадничко учење за које је правовремена активност један од основних услова. Наравно, због непредвиђених ситуација, увек је могуће да неко буде принуђен да понеку активност уради са закашњењем, али би нам било драго да се то што ређе дешава.

Уколико имате било какав проблем у похађању курса, обратите се модераторима који ће настојати да вам у најкраћем могућем року помогну.

И, коначно, како започети курс? Нако што сте прочитали ова правила као и правила дискутовања на форуму и бодовања, можете прећи на прву тему.

Последња измена: Wednesday, 30. January 2013., 17:17