Aктивности, садржаји, литература

Исходи:

Ученици ће упознати и овај вид Вуковог стваралаштва изучавајући његов текст из 1823. године.Разумеће проблеме које је Вук имао приликом свог рада на сакупљању народних умотворина. Научиће принципе преношења усмене књижевности, њено простирање и упознаће начин на који је Тешан Подруговић то чинио. Увидеће колики је посао био не само пописати већ и систематизовати народну поезију по принципима књижевне теорије.

Активности:

Прочитај текст Вука Стефановића Караџића "О подјели и постању народних пјесама" из Читанке за други разред.

Научи да самостално образложиш Вукову поделу народних песама, њихово простирање и процес преношења народних песама.

Уради самопроверу прочитаног.

Литература:

Мр Љиљана Николић и Босиљка Милић,Читанка са књижевнотеоријским појмовима за средње школе, Завод за издавање уџбеника, Београд 1992, или слично.

Душко Бабић, Књижевност за други разред средњих школа,Филолог, Београд, 2009.

Poslednja izmena: Thursday, 16. June 2011., 07:28