Самопровера

Покушај да својим речима писмено објасниш шта си научио о Вуку као сакупљачу народних умотворина. Преузми писану форму коју желиш. Труди се да све буде писмено коректно. Поздрав