sich vorstellen - Смернице

За почетак попуни табелу на страни 10. Уколико наиђеш на непознату реч, потражи је у речнику.

(унеси основне податке о себи, ова табела ће ти и касније служити као подсетник)

Након тога реши задатак 3, на страни 12.

(задатак је да по смислу спојиш питања и одговоре)

Сада си спреман и за текст на страни 11. За непознате речи користи речник.

(прочитај текст, упамти чињенице, јер ће се појавити и на тесту. За сва питања користи и форум "Fragen und Antworten")

За домаћи задатак ћеш писмено у свесци урадити задатак 1, на страни 12.

Poslednja izmena: Sunday, 3. July 2011., 23:18