Упутство за ученике

Упутство за ученике

Немачки језик за први разред гимназије општег типа планиран је у редовној настави у оквиру 74 часова  годишње. Градиво је подељено на  наставне теме.

На нашој платформи за електронско учење ово градиво је такође подељено, и то у оквиру 5 тема, а свака наставна тема има одговара јући број јединица (лекција).
У оквиру сваке наставне теме постављени су форуми за дискусије о тој наставној теми. Општи форум на почетку курса намењен је свим осталим питањима која нису у оквиру неке теме.


Наставне јединице (Лекције )

Свака лекција садржи :

- опис садржаја и упутство

- интерактивни материјал

- практични задатак

- тест


Тест наставне теме

На крају сваке наставне теме налази се тест.

Тест наставне теме је обавезна активност.
Сваки тест наставне теме могуће је радити највише два пута. Рачуна се бољи од покушаја. Тест је временски ограничен на 30 минута.

Ученик је положио тест са остварених минимум 40% поена.

Крајња оцена утврђује се на основу;

  1. остварених поена на тестовима
  2. учешћа на форумима (посебно су назначени обавезни форуми у овиру лекције)
  3. задатака (назначено је да ли доноси поене)
  4. успеха на завршном испиту

Уџбеник

Немачки језик за први разред средње школе

Мирица Тома

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Poslednja izmena: Sunday, 3. July 2011., 22:57