Увод, преглед и упутства

Сазнаћете:

- Шта је циљ а који су очекивани исходи ове образовне јединице.

- Које активности вас очекују.

Увод

Циљ ове образовне јединице је да вас упути у основне писања letter of application - пријаве за посао, за летњу академију, за размену студената, за волонтерски камп и сл.

 

Очекивани исходи:

Formal Letter Tutorial Умећете да:
  • препознате облик службеног односно пословног писма
  • идентификујете главне делове пословног писма (адресант, адресат, датум, ословљавање, уводни/предметни пасус, главни део, закључак, потпис)
  • разликујете изразе формалног и неформалног стила (нпр. I look forward to hearing from you наспрам I can’t wait to hear from you.)
  • пишете реченице користећи устаљене формалне изразе који се користе у пријави (нпр. I would like to apply for the position of Exit festival VIP hostess.)
  • правилно напишете писмо - пријаву као одговор на оглас.

 

 

Упутство за рад

Препоручени след активности:

- Увод и упознавање

  • Погледајте прво интерактивни материјал ИМ: Letter of Application како бисте се ближе упознали са материјом. Док касније будете увежабавали градиво, слободно по потреби поново прегледајте делове ове презентације.

- Практичан задатак - активност за учење (припрема за испит)

  • Напишите пријаву за посао на основу датих  огласа. За овај задатак можете добити бодове. Бодови освојени на активностима могу носити до 40% укупне оцене.

- Провера  (припрема за тест теме)

  • Проверите своје основно знање из ове области путем теста са кључним питањима.


Poslednja izmena: Wednesday, 6. July 2011., 13:07