ELEKTRIČNO POLJE

Електрично поље

Из Лоренцовог закона следи да је интензитет електричног поља E које ствара усамљено наелектрисање q:

E=k·Q/r2

За позитивно наелектрисање q, правац поља E је радијалан у односу на наелектрисање са смером од наелектрисања ка бесконачности, док је за негативно наелектрисање смер супротан.

 Векторски облик

Ова векторска једначина показује да се супротна наелектрисања привлаче, а иста одбијају. Када је  негативно, сила је привлачна. Када је позитивно сила је одбојна.

Poslednja izmena: Saturday, 17. March 2012., 13:19