KULONOV ZAKON

Кулонов закон

 
 

У физици, Кулонов закон дефинише интензитет, правац и смер електростатичке силе којом непокретно наелектрисање малих димензија (у идеалном случају тачкасто наелектрисање) делује на друго. Та сила се често назива и „Кулонова сила“. Названа је по Шарлу Кулону

Кулонов закон се може дефинисати као:

„Интензитет електростатичке силе између два тачкаста наелектрисања је директно пропорционалан производу количина њихових наелектрисања, а обрнуто пропорционалан квадрату растојања између та два наелектрисања“.

Ова формула показује да је интензитет силе директно пропорционалан количини наелектрисања сваког објекта и обрнуто пропорционалан растојању између наелектрисања.

Сила делује између два тачкаста наелектрисања по линији која спаја та два наелектрисања. Наелектрисања са истим поларитетом се одбијају дуж ове линије, а наелектрисања са супротним поларитетима се привлаче дуж линије која их спаја.

Poslednja izmena: Saturday, 17. March 2012., 13:21