Pred nama je sedmica u kojoj ćemo se upoznati  sa programom za crtanje PAINT.
Posle upoznavanja sa programom Paint neophodno je uradite vežbu 3 i u rečnik unesete nepoznate reči sa kojima se susrećete u programu Paint.
Last modified: Tuesday, 4 June 2013, 5:18 PM