Pred nama je sedmica u kojoj ćemo se upoznati  sa programom za crtanje PAINT.
Posle upoznavanja sa programom Paint neophodno je uradite vežbu 3 i u rečnik unesete nepoznate reči sa kojima se susrećete u programu Paint.
Poslednja izmena: Tuesday, 4. June 2013., 17:18