1. Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007., Popov S., Petrović M.
2. Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Klett, Beograd, 2012., Stamenović N., Vučićević A.
3. Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2008., Lapčević Z.
Last modified: Monday, 22 April 2013, 9:18 PM