Vodič za 10. sedmicu

U ovoj sedmici će te se upoznati sa energetiko u građevinarstvu i merama zaštite koja se provodi na gradilištima.
Za one koji žele da znaju više dat je dodatni materijal.
Proučite nastavni materijal i uradite test.

Želim Vam uspešan rad!

Last modified: Monday, 10 February 2014, 5:17 PM