Vektorska grafika

Vektorska grafika

Vektorska grafika je način prikazivanja slika pomoću osnovnih geometrijskih oblika kao što su. tačke, linije, krive i poligoni, od kojih se dobijaju složeniji oblici. U memoriji se pamte osnovni elementi slike od kojih je sastavljena kao i njihove osobine: pozicija i veličina, debljina, vrste i boja. Crteži se lako menjaju (povećavaju, smanjuju, pomeraju) jednostavnom izmenom odgovarajućih parametara.

zvezdaSlika se posmatra kao skup objekata koji se slobodno može premeštati, ne utičući na osobine drugih delova slike.Programi koji se koriste za rad sa vektorskom grafikom su: CorelDraw, Inkscape...Koriste ih ilustratori, dizajneri, Web dizajneri...

Poslednja izmena: Wednesday, 5. March 2014., 20:00