Rasterska grafika

rasterska slikaRasterska (bitmap) grafika je slika koja je predstavljena mrežom piksela (tačkica) na nekom grafičkom izlaznom uređaju (monitoru, papiru...). Pikseli su raspoređeni u matrici koju nazivamo raster, zbog čega se i pikseli nazivaju rasterske tačkice.

Boja svakog piksela u memoriji računara se predstavlja nizom bitova (1,2,3 ili 4 bajta), što predstavlja dubinu boje slike. Veća dubina boje daje kvalitetniju sliku.  Na kvalitet slike utiče i rezolucija tj. broj piksela koji čine sliku.

Rezolucija se izražava u broju tačaka po inču (dpi)(1 inch=2,54cm) i može biti. 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi.

Prema broju boja kojima se definiše slika slike se dele na:

  • crno-bele (Back & White)
  • Grayscale (crna, bela i nijanse sive)
  • Color (slika u boji).

CMYK (Cyan-crvena, Magenta-plava, Yellow-žuta, Black-crna) je sistem boja koji se koristi za rad sa slikama koje se pripremaju za štampu.

Mane rasterske grafike:

  • pri promeni rezolucije gubi se na kvalitetu slike,
  • delovi slike se ne mogu lako premeštati s jednog mesta na drugo bez narušavanja ostatka slike.

rasterNajpoznati programi za rad sa rasterskom grafikom su: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, MS Paint, Corel Photopaint.

Poslednja izmena: Wednesday, 5. March 2014., 19:37