Računarska grafika

Računarska grafika obuhvata stvaranje, čuvanje i upotrebu modela i slika objekata uz pomoć računara i računarskih programa.

Neke od najvažnijih oblasti primene računarske grafike su: nauka, industrija, arhitektura, dizajn, edukacija, zabava, industrija računarskih igara, elektronsko izdavaštvo, digitalna umetnost...

Za potrebe stvaranaja i obrade dvodimenzionalnih slika koristi se vektorska i reastrska grafika (grafički dizajn, industrijska zabava...)

Poslednja izmena: Wednesday, 5. March 2014., 18:18