I lekcija: Pojam računarske mreže

Računarska mreža je skup računara i računarske opreme koja omogućava
komunikaciju korisnika i korišćenje zajedničkih resursa. Najveća svetska mreža je Internet. Teorija mreža je veoma razvijena. Postoji više podela mreža:

Prema veličini:.

  • LAN Local Area Network
  • WAN Wide Area Network

Prema opremi:

  • Sa kablovima
  • Bežične

Osnovni skup protokola na Internetu je TCP/IP- Transmisson Control Protocol/Internet protocol. Najpoznatiji servisi Inteneta su:

e-mail, www pretraživanje (surfovanje), chat, skayp...

Poslednja izmena: Saturday, 3. March 2012., 14:22