Редни број наставне јединице: 33,34

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

1)МАРГИНЕ су белине око документа . То су TOP(горња) , BOTTOM(доња) , LEFT (лева) , RIGHT(десна).
2)ПАРАГРАФ –део текста откуцан између два притиска на Enter. При уносу текста програм аутоматски пребацује курсор у следећи ред.
3)ФОНТ је скуп знакова (слова, цифара, симбола)који имају исте визуелне карактеристике(облик, величину, боју, стил,….).
4)ЗАГЛАВЉЕ (header) је текст изнад горње ивице основног текста ,који се појављује на свакој страници документа.
5)ПОДНОЖЈЕ (footer)  је текст који се појављује испод  доње ивице основног текста , који се појављује на свакој страници документа.


ПОДЕШАВАЊЕ РАДНОГ  ОКРУЖЕЊА

Пре уноса садржаја документа врши се припрема за унос, тј подешавање радног окружења. То обувата:

А)ЈЕДИНИЦА МЕРЕ,  ЛИНИЈЕ СА АЛАТИМА, ЛЕЊИРИ

ПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ (cm ili inč): клик на Tools/Options/ отвара се прозор, клик на картицу General ; у пољу Measurement units клик на inches  или centimeters /OK омогућава постављање одабране мере у документ.
ЛИНИЈЕ СА АЛАТИМА : клик на View/Toolbars / клик на одговарајућу алатку и она ће бити постављена  на радну површину у документ. Алатке:  STANDARD; FORMATING; DRAWING- за цртање; PICTURE- за рад са сликом;…
ЛЕЊИРИ- клик на View/ Ruler , оба лењира биће уклоњена са радне површине. На сличан начин лењири се постављају на радну површину.

Б) ВЕЛИЧИНА И ОРИЈЕНТАЦИЈА ПАПИРА; МАРГИНЕ
Клик на File/Page Setup/картица Paper


У пољу Paper Size одабрати величину папира A4,A5,… У пољу Width-širina , у пољу Height-висина папира.

Клик на картицу Margins.


У пољу Orientation кликом на Portrait-uspravno, а кликом на Landscape-vodoravno одабрати оријентацију папира. У поља унети вредности маргина користећи  стрелице нагоре –повећава, надоле-смањује вредности.
У пољу Preview дат је приказ одабране величине и оријентације папира.
Клик на Cancel или x поништава постављање.
Клик на Ok поставља само за тај документ , до изласка из Worda.
Клик на Default\Yes поставља за тај doc и за сва следећа отварања Worda.

Poslednja izmena: Saturday, 3. March 2012., 14:07