ВЕЖБА42: креирање документа у Microsoft Office Word

1)У свом фолдеру у DOC/TEXT креирати нови документ: клик на File/New/Microsoft Word Document , унети име V42Citati и потврдити.
2)Двокликом отворити документ V42Citati ,унети следећи садржај:

## Cogito, ergo sum. Mislim, dakle postojim.
## Faber est suae quisque fortunae. Svako je kovač svoje sreće.
## Imperare sibi maximum imperum est. Vladati sobom najveћa je vlast. 
## Non scholae, sed vitae discimus. Ne učimo za školu, veћ za život.
## Omnia mea mekum porto. Sve svoje nosim sa sobom. 
## Repetitio est mater studiorum. Ponavljanje je majka učenja.
## Sapere aude. Misli svojom glavom.
## Sciencia ipsa potencia est. Znanje je moć.
## Veni, vidi, vici. Dođoh, videh, pobedih. 
## Lupus in fibula. Mi o vuku, a vuk na vrata.
## Si vis amari , ama! Ako želiš da budeš voljen, VOLI! 
3) Сачувати на клик на File/ Save . Затворити.